Неуспехът да се назоват компании, получаващи заеми Covid, вреди на доверието в банкирането в Обединеното кралство, каза трибуналът на BBB

Неуспехът да се идентифицират компании, които са взели обезпечени от държавата заеми на обща стойност £80 милиарда по време на пандемията от Covid, изложи на риск репутацията на Обединеното кралство като надеждно място за правене на бизнес, каза съд.

Активисти за борба с корупцията и виден експерт по измами бяха предупредени в първия ден от тридневен съдебен процес, оспорващ държавната Британска бизнес банка (BBB) ​​​​и комисаря по информацията за решението им да запазят имената на получателите на заеми. обвивки.

Изслушването беше предизвикано от опасения относно Злоупотреба с публични средства от измамници и организирани престъпници. активисти включително подчертават корупциятакойто е отнесъл случая до съда, твърди, че измамата е можела да бъде предотвратена отчасти чрез по-голяма прозрачност.

BBB обаче твърди, че оповестяването на тези имена би нарушило търговската поверителност между кредитополучателите и частните кредитори, които са разпределили средствата, и би изложило кредитополучателите на риск самите те да станат мишена на измама.

Дейвид Кларк, виден експерт по измами и бивш президент на Консултативен съвет за измами Благотворителна организация заяви пред съда в понеделник, че парите биха могли да бъдат спестени и измамниците да бъдат възпрени, ако BBB (която наблюдаваше схемата) даде ясно да се разбере, че възнамерява да публикува имената на бенефициентите, когато частните кредитори за първи път започнаха да разпределят заемите.

„Нивото на надлежна проверка, което беше въведено… беше напълно неадекватно и можеше да бъде предотвратено и защитено отчасти чрез споделяне на имената на тези компании“, каза Кларк. Да кажете, че ще публикувате, е страхотен възпиращ първи метод [fraudsters] … Това казвах в началото на пандемията и изглежда, че беше пренебрегнато.“

Той предположи, че публикуването на информацията сега ще даде на кредитните агенции и журналистите достъп до множество данни, които ще помогнат на публичните органи с недостатъчен ресурс да идентифицират потенциални измами и ще гарантират, че има обществено доверие в Обединеното кралство като място за правене на бизнес.

“Правилно ли е да пуснем това на света? Ако искаме търговията да продължи и да можем да се доверим на системата, тогава да, трябва да пуснем корпоративни данни.” [who received loans]каза Кларк.

Последните оценки на бизнес отдела сочат, че данъкоплатците може да трябва да покрият £3,3 млрд., или 4,2% от £80 млрд. разпределени заеми, поради измами и грешки. Други се опасяват, че сумите може да са много по-високи.

По-голямата част от тези загуби вероятно идват от популярната схема за връщане на заеми, която имаше по-малко проверки, за да се гарантира, че средствата се разпределят бързо на бизнеса. Схемата разпредели £47 милиарда, като засегнатите бизнес кандидати могат да вземат до £50 000 всеки. правителството Отговорен за 100% от загубите Ако кредитополучателите не успеят да върнат.

Представителите на Spotlight on Corruption твърдяха, че клаузите за поверителност, свързани със заемите, в резултат на тяхната принадлежност към BBB, означават, че кредитополучателите е трябвало да очакват информацията им да бъде публично разкрита.

Но Ричард Бърман, директор на BBB, отговарящ за схемата за връщане на заеми, каза, че разкриването на информацията всъщност ще повдигне опасения за поверителността и ще подкопае доверието между компаниите и търговските банки, както и с правителствените агенции.

“Това са малки компании в момент на абсолютна криза, тревожещи се за бъдещето си… Предвидиха ли са потенциални резултати като този по това време? Силно се съмнявам”, каза Бърман. В основата си има въпрос на доверие. кредиторите и техните клиенти.

Съдът продължава.